INFOTEKA
AGDKOMPUTERYRTV
Chłodziarko-zamrażarki(417)
Czajniki(142)
Kuchenki Mikrofalowe(156)
Kuchnie(293)
Odkurzacze(279)
Okapy(325)
Piekarniki(306)
Płyty(371)
Pralki(386)
Zamrażarki(107)
Zmywarki(435)
Żelazka(98)
Karty graficzne(144)
Karty muzyczne(2)
Płyty główne(18)
Kamery internetowe(57)
Klawiatury(73)
Monitory LCD(160)
Myszy(136)
Słuchawki(53)
Aparaty cyfrowe(179)
Kamery cyfrowe(65)
TV CRT (tradycyjne)(24)
TV LCD (ciekłokrystaliczne)(24)
TV PDP (plazmowe)(14)
TV TP (projekcyjne)(8)
Odtwarzacze przenośne(20)
Odtwarzacze samochodowe(23)

Telewizja Wysokiej Rozdzielczości – HDTV

Krótka historia telewizji wysokiej rozdzielczości

Potrzeba wprowadzenia telewizji o wysokiej rozdzielczości była sygnalizowana na każdym etapie rozwoju i oznaczało to istotną poprawę jakości obrazu w porównaniu z aktualnymi możliwościami techniki.

W porównaniu do pierwszej transmisji telewizyjnej Johna Logie Bairda w 1926 roku (obraz o 30 liniach i 5 polach na sekundę) transmisja koronacji królowej Elżbiety II w 1953 roku była reklamowana przez BBC jako „pierwsza w świecie transmisja wysokiej rozdzielczości”, chociaż obraz miał tylko 405 linii i był wielkości pocztówki.

Podobnie było w Stanach Zjednoczonych. W 1935 r. do tego, aby telewizję uznać za spełniającą kryteria wysokiej rozdzielczości, wystarczyły 343 linie, a po II wojnie światowej za HDTV uznano 525 linii przy 60 polach na sekundę i kolorze NTSC.

Można stwierdzić, że HDTV zawsze była i będzie najwyższą jakością odbioru osiągalną przy danym stanie techniki. Sektor Radiokomunikacyjny  Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-R) przystępując w 1974 roku do studiów na telewizją wysokiej rozdzielczości określił ją następująco:

System HDTV wymaga rozdzielczości zbliżonej do oferowanej przez film 35 mm, co odpowiada co najmniej dwukrotnie większej rozdzielczości poziomej i pionowej w stosunku do obecnych systemów telewizyjnych.

Rozmiary ekranu

W celu określenia podstawowego parametru HDTV, czyli liczby linii w obrazie, wykonano wiele badań. Oto ich wyniki:

 • optymalny kąt obserwacji ekranu panoramicznego w płaszczyźnie poziomej wynosi 30º, co odpowiada odległości obserwatora od ekranu równej ok. 3 wysokości ekranu (3h) o proporcjach 5:3 (15:9), ale nie mniej niż 2 m, szczególnie przy obrazach ruchomych,
 • dla tej odległości ekran powinien mieć powierzchnię co najmniej 8 000 cm2,
 • kontrast co najmniej 70:1, a luminancja co najmniej 200 cd/m2 bez oświetlenia zewnętrznego,
 • wierniejsza reprodukcja kolorów.

Format obrazu HDTV

Po wprowadzeniu regularnych emisji telewizyjnych w formacie 4:3, a w szczególności po wprowadzeniu koloru, branża filmowa przeczuwając zagrożenie dla swoich interesów natychmiast rozpoczęła prace nad poprawą jakości obrazu i dźwięku w kinie, aby odróżnić się od telewizji, co skończyło się pokazaną niżej mnogością formatów panoramicznych i wprowadzeniem kilku systemów dźwięku wielokanałowego.

Najpopularniejsze formaty ramek filmowych:

 • 1,33:1 – (4:3 lub 12:9) wprowadzony przez Edisona i wykorzystywany w kinie niemym,
 • 1,37:1 – (22:16) (Academy aperture) stosowany m.in. przez amerykańskie wytwórnie filmowe głównie w latach trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych XX w.,
 • 1,66:1 – (15:9) europejski standard panoramiczny XX w.,
 • 1,85:1 – (17:9) standard panoramiczny wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
 • 2:1 – (18:9) standard panoramiczny wykorzystywany przez niektóre wytwórnie amerykańskie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.,
 • 2,39:1 – (21:9) (CinemaScope) standard panoramiczny wykorzystywany głównie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.,
 • 2,6:1 – (24:9) (Cinerama) standard panoramiczny wprowadzony w latach pięćdziesiątych.

W związku z faktem występowania wielu formatów panoramicznych i pojawianiem się kolejnych, ustalenie formatu obrazu dla HDTV nie było łatwe. Prace nad tym zagadnieniem zostały podjęte przez SMPTE, a decyzja o wyborze formatu 16:9 zapadła w 1984 r. Wykorzystano spostrzeżenie, że obrysy formatów najczęściej stosowanych w kinie: 1.33, 1.67, 1.85, 2.20 i 2.35 do 1 mieszczą się w obrysie wewnętrznym i zewnętrznym o formacie 1,77:1 (16:9). Daje to możliwość wyświetlania obrazu o dowolnym formacie źródłowym bez utraty istotnych informacji, pod warunkiem utrzymania najważniejszego fragmentu fotografowanej sceny w wewnętrznym prostokącie 16:9. Wkrótce format 16:9 został powszechnie zaakceptowany na całym świecie jako standard produkcyjny HDTV.

Liczba linii w obrazie HDTV

Liczba linii w obrazie telewizji wysokiej rozdzielczości powinna spełniać jednocześnie następujące wymagania:

 • przy podanych wcześniej warunkach obserwacji obrazu struktura liniowa powinna być niewidoczna, co oznacza wartość ok. 1100 linii,
 • jakość obrazu nie powinna być gorsza od filmu 35 mm, co przy wybieraniu międzyliniowym 2:1 odpowiada liczbie linii pomiędzy 800 i 1300.
 • liczba linii powinna pozwalać na łatwą konwersję do telewizji o standardowej rozdzielczości.

Jako pierwszy pojawił się analogowy standard japoński HDTV o 1125 liniach i 60 polach/s (MUSE). Europa odpowiedziała własnym standardem o 1250 liniach i 50 polach/s. Wspólnym parametrem dla obu propozycji okazała się liczba próbek luminancji w aktywnej części linii cyfrowej, pochodząca w prostej linii od liczby aktywnych próbek linii obrazu o standardowej rozdzielczości równej 720.

Ponieważ HDTV (obraz 16:9) ma mieć rozdzielczość dwukrotnie większą niż SDTV (obraz 12:9) więc liczba próbek wyniesie 720*2*16/12 = 1440*4/3 = 1920. Podobnie jak dla SDTV piksele nie będą kwadratowe.

Ulegając naciskowi ze strony kinematografii i branży komputerowej ITU-R wprowadził w Zaleceniu BT.701 trzeci standard oparty na tzw. Common Image Format – CIF. Wg tej koncepcji (zaproponowanej przez Australię) obraz w obu systemach składałby się z identycznej liczby, jednakowo rozmieszczonych kwadratowych elementów (pikseli), a całkowita liczba linii i częstotliwość odświeżania pozostałyby różne dla obu systemów. Jak łatwo wyliczyć dla 1920 próbek liczba linii obrazu wyniesie 1920*9/16 = 1080. Jest to standard 1080i, gdzie „i” oznacza interlaced scanning, czyli wybieranie międzyliniowe obrazu.

Ponadto w użyciu istnieje jeszcze inna odmiana standardu HDTV oparta na 60 ramkach/s (wybieranie kolejnoliniowe 1:1), wymagająca podobnej przepływności bitowej co standard 1080i. W porównaniu z SDTV rozdzielczość pozioma wzrasta jedynie o 1/3, a nie dwukrotnie jak dla 1080i, ale dzięki wybieraniu kolejnoliniowemu odwzorowanie ruchu jest lepsze i w badaniach subiektywnych jakość obu odmian jest podobna. Liczbę aktywnych próbek oblicza się następująco: 720*4/3*16/12 = 720*16/9 = 1280. Liczba linii wyniesie dokładnie 720. Jest to standard 720p, gdzie „p” oznacza progressive scanning, czyli wybieranie kolejnoliniowe obrazu.

Raster obrazu 1920 x 1080 liczy 2 073 600 pikseli, które są transmitowane 30 razy na sekundę, czyli w tempie 62 208 000 pikseli na sekundę. Natomiast raster obrazu 1280 x 720 liczy 921 600 pikseli transmitowanych 60 razy na sekundę, czyli w tempie 55 296 000 pikseli na sekundę. Tak więc wymagana przepływność dla wersji 1080i jest tylko o 12,5% wyższa od odmiany 720p.

Zobacz wszystkie telewizory w Infotece