INFOTEKA
AGDKOMPUTERYRTV
Chłodziarko-zamrażarki(417)
Czajniki(142)
Kuchenki Mikrofalowe(156)
Kuchnie(293)
Odkurzacze(279)
Okapy(325)
Piekarniki(306)
Płyty(371)
Pralki(386)
Zamrażarki(107)
Zmywarki(435)
Żelazka(98)
Karty graficzne(144)
Karty muzyczne(2)
Płyty główne(18)
Kamery internetowe(57)
Klawiatury(73)
Monitory LCD(160)
Myszy(136)
Słuchawki(53)
Aparaty cyfrowe(179)
Kamery cyfrowe(65)
TV CRT (tradycyjne)(24)
TV LCD (ciekłokrystaliczne)(24)
TV PDP (plazmowe)(14)
TV TP (projekcyjne)(8)
Odtwarzacze przenośne(20)
Odtwarzacze samochodowe(23)

Gwarancja warunki niekorzystne - które istotnie ograniczają ochronę konsumenta.

Warunki niekorzystne gwarancji są to takie warunki gwarancji, których treść może być uznana za postanowienia niedozwolone a także  takie, które istotnie ograniczają ochronę w ramach umowy gwarancji, np.:

  • brak terminu naprawy/wymiany,
  • określenie terminu naprawy lub wymiany w sposób nieprecyzyjny, lub w sposób umożliwiający jego przedłużanie,
  • brak innych uprawnień poza roszczeniem o naprawę, wymiana produktu na inny , używany/regenerowany, inny model o zbliżonych parametrach bez możliwości wyboru innego zaspokojenia roszczeń np. poprzez zwrot ceny.

 

Rejestr NPU - rejestr niedozwolonych postanowień umownych - rejestr prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym na podstawie wyoków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wpisywane są treści wzorców umownych niezgodne z prawem. Na niedozwolone postanowienie umowne wpisane do rejestru konsument może skutecznie się powołać:

  • jeżeli jest "tożsame" - znaczy to samo,
  • wobec każdego przedsiębiorcy nie tylko takiego, wobec którego wydał wyrok Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli w umowie konsumenta (także dotyczy to regulaminów, czy formularzy stosowanych przez przedsiębiorcę) jest niedozwolone postanowienie umowne, nie wiąże ono konsumenta. W pozostałej części umowa jest ważna.