INFOTEKA
AGDKOMPUTERYRTV
Chłodziarko-zamrażarki(417)
Czajniki(142)
Kuchenki Mikrofalowe(156)
Kuchnie(293)
Odkurzacze(279)
Okapy(325)
Piekarniki(306)
Płyty(371)
Pralki(386)
Zamrażarki(107)
Zmywarki(435)
Żelazka(98)
Karty graficzne(144)
Karty muzyczne(2)
Płyty główne(18)
Kamery internetowe(57)
Klawiatury(73)
Monitory LCD(160)
Myszy(136)
Słuchawki(53)
Aparaty cyfrowe(179)
Kamery cyfrowe(65)
TV CRT (tradycyjne)(24)
TV LCD (ciekłokrystaliczne)(24)
TV PDP (plazmowe)(14)
TV TP (projekcyjne)(8)
Odtwarzacze przenośne(20)
Odtwarzacze samochodowe(23)

Rodzaje uprawnień - Są to uprawnienia związane ze zgłaszaną przez konsumenta reklamacją. najcześciej spotykane to: napra

Rodzaje uprawnień - są to uprawnienia związane ze zgłaszaną przez konsumenta reklamacją. najcześciej spotykane to: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, zwrot ceny towaru. Generalną zasadą jest, że gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady. Z reguły wymiana oraz  zwrot ceny uzależnione  są od zaistnienia warunków określonych w gwarancji.

Najkorzystniejsze zawasze jest wystepowanie wszystkich uprawnień (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, zwrot ceny towaru). Najczęściej spotyka się jednak dwa uprawnienia: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy.


Konsument musi pamiętać, że:

Uprawnienia wynikajace z gwarancji nie ograniczają jego prawa do skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Gwarantem często nie jest sprzedawca a np. producent, a inaczej wygląda odpowiedzialność gwaranta z gwarancji, inaczej odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie ww. ustawy. W tym drugim przypadku sprzedawca jest odpowiedzialny przez dwa lata od dnia zakupu. Kupujący może ,składając pisemną reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (niezgodność towaru z umową to najogólniej ujmując – towar niedziałający zgodnie ze swoimi właściwościami albo zapewnieniami sprzedawcy), zażądać bezpłatnej wymiany towaru na nowy albo bezpłatnej naprawy towaru. Reklamacji najczęściej dokonujemy na podstawie paragonu lub innego dowodu zakupu, jednak ustawa wymaga od nas uprawdopodobnienia zakupu w danym sklepie. Oznacza to więc, że możemy dokonać reklamacji np.: z wyciągi z karty, rachunku, gdzie, będzie wskazany adres sprzedawcy i cena towaru.  Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. To do kupującego należy wybór co do roszczenia – wymiana na nowy albo naprawa. Zamiana na inny towar zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Do 6 miesięcy od dnia zakupu uznaje się że towar był niezgodny w chwili wydania go kupującemu. W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez kupującego sprzedawca musi się ustosunkować do złożonej reklamacji. Jeżeli tego nie uczyni domniemywa się, że uznał reklamację na korzyść konsumenta. Jeżeli konsument żądał wymiany towaru na nowy termin dwu letni rozpoczyna się na nowo. Ważne, żeby zgłosić sprzedawcy niezgodność towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od dnia kiedy niezgodność się ujawniła.

 

Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany ze względu na brak możliwości naprawy lub wymiany (brak takiego modelu) albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności (np. naprawa 5 raz), ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.