INFOTEKA
AGDKOMPUTERYRTV
Chłodziarko-zamrażarki(417)
Czajniki(142)
Kuchenki Mikrofalowe(156)
Kuchnie(293)
Odkurzacze(279)
Okapy(325)
Piekarniki(306)
Płyty(371)
Pralki(386)
Zamrażarki(107)
Zmywarki(435)
Żelazka(98)
Karty graficzne(144)
Karty muzyczne(2)
Płyty główne(18)
Kamery internetowe(57)
Klawiatury(73)
Monitory LCD(160)
Myszy(136)
Słuchawki(53)
Aparaty cyfrowe(179)
Kamery cyfrowe(65)
TV CRT (tradycyjne)(24)
TV LCD (ciekłokrystaliczne)(24)
TV PDP (plazmowe)(14)
TV TP (projekcyjne)(8)
Odtwarzacze przenośne(20)
Odtwarzacze samochodowe(23)

Telewizja konwencjonalna w Polsce

Parametry standardów telewizji konwencjonalnej spotykanych w Polsce

Do roku 1998 obowiązywał w Polsce standard D,K/SECAM, który został zastąpiony standardem oznaczonym w nomenklaturze ITU-R jako D1/PAL. Jego parametry są w maksymalnym stopniu zbliżone do parametrów standardu B,G/PAL stosowanego w krajach skandynawskich z wyjątkiem częstotliwości nośnej fonii analogowej i rastra kanałów, które pozostały bez zmian. Poniższa tabela przedstawiają podstawowe parametry standardu D1/PAL.

Standard D1

1.    Składowa wizyjna:

jak dla standardu B/G

1.1. Nominalna szerokość górnej wstęgi bocznej:

5,0 MHz

1.2. System nadawania chrominancji:

PAL

2.    Składowa fonii analogowej:

jak dla standardu D/K

2.1. Częstotliwość nośnej fonii analogowej w stosunku do nośnej wizji:


6,5 MHz

2.2. Stosunek mocy pomiędzy wartością szczytową nośnej wizji i nośną fonii analogowej:


20:1 (13 dB)

3.    Składowa fonii cyfrowej:

NICAM

3.1. Typ modulacji:

QPSK

3.2. Przepływność bitowa:

728 kbit/s ± 10 ppm

3.3. Częstotliwość nośnej fonii cyfrowej w stosunku do nośnej wizji:


5,85 MHz

3.4.  Stosunek mocy pomiędzy wartością szczytową nośnej wizji i nośną fonii modulowaną fonią cyfrową:

100:1 (20 dB)

3.5.  Widmo sygnału wyjściowego:

filtr dolnoprzepustowy jak dla standardu: B, G.

4.     Kanały w.cz.:

jak dla standardu D/K

4.1.  Nominalna szerokość pasma kanału TV:

8 MHz

4.2.  Kanały VHF:

R6 to R12

4.3.  Kanały UHF:

21 to 60

4.4.  Częstotliwość pośrednia wizji odbiornika TV:

38,9 MHz

W niektórych sieciach kablowych wykorzystywany jest czasami standard B,G/PAL stosowany w Niemczech i większości krajów Europy Zachodniej. Mogą go również odbierać mieszkańcy obszarów leżących przy granicy z Niemcami. Różni się on od standardu skandynawskiego sposobem nadawania drugiej fonii. W Skandynawii jest to fonia NICAM na nośnej 5,85 MHz, a w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych tzw. fonia A2, czyli modulowana analogowo w częstotliwości nośna 5,74 MHz.

Pasma częstotliwości przeznaczone dla telewizji naziemnej

Pasma częstotliwości przewidziane dla radiodyfuzji naziemnej w Europejskim Obszarze Radiodyfuzyjnym powyżej 30 MHz to:

  • BI – 47-68 MHz (tylko Europa Zach.),
  • BII – 87,5-108 MHz (radiofonia UKF FM),
  • BIII – 174-230 MHz,
  • BIV/V – 470-862 MHz (w Polsce do 790 MHz).

Ponadto częstotliwości pomiędzy 108-174 i 230-470 MHz są wykorzystywane w sieciach telewizji kablowej.

Rastry kanałowe telewizji analogowej

W Europie, w paśmie III stosowane są różne rastry kanałowe. W Europie Wschodniej, Francji i Irlandii przyjęto kanały o szerokości 8 MHz, a w pozostałych krajach stosowane są kanały o szerokości 7 MHz.

W obrębie pasma IV i V występuje tylko jeden raster kanałowy 8 MHz, z jednakowymi częstotliwościami górną, dolną oraz nośną wizji dla każdego kanału we wszystkich krajach europejskich. Jedyne różnice to odmienne wykorzystanie kanałów z górnego krańca pasma V i inny odstęp częstotliwości między nośną wizji i fonii.

 Tablice częstotliwości kanałów telewizji naziemnej dla Polski (D1) i krajów Europy Zach. (B i G).

Częstotliwości kanałów telewizji kablowej

W sieciach telewizji kablowej, oprócz wolnych na danym obszarze kanałów radiodyfuzyjnych, wykorzystuje się częstotliwości pomiędzy 108-174 i 230-470 MHz.

Tablice częstotliwości kanałów telewizji kablowej dla Polski (D1) i krajów Europy Zach. (B i G)

Częstotliwości kanałów dla telewizji cyfrowej

Naziemna telewizja cyfrowa będzie rozpowszechniana w tych samych kanałach telewizyjnych co analogowa w pasmach III, IV i V w standardzie DVB-T. W Polsce będzie to w kanale 8 MHz, natomiast tam, gdzie jest stosowany standard B, będzie to w kanale 7 MHz.

Cyfrowa telewizja kablowa będzie rozpowszechniana w standardzie DVB-C w tych samych kanałach telewizyjnych co analogowa .

Zakres częstotliwości pokrywany przez uniwersalny (multistandardowy) tuner telewizyjny

Dolna częstotliwość najniższego kanału TV (E2) wynosi 47 MHz, natomiast górna częstotliwość najwyższego kanału TV wynosi 862 MHz. Tak więc uniwersalny tuner TV powinien pokrywać w sposób ciągły zakres częstotliwości od 47 do 862 MHz.